Рекламните агенции се уште го користат стариот начин на делење по демографски разлики, кој всушност не функционира во денешно време, вели истражувачот за медиуми, Џоан Блејкли во својот говор на TED Women каде зборува за „крајот на половната разлика”, за интересот, не полот, како новите демографски разлики, и за тоа дека жените доминираат со социјалните медиуми.

Прочитај повеќе