ITOSE Talent program е уникатна програма за вработување и кариерен развој што софтверската компанија Сеавус ја спроведува по шести пат. Преку посетување на наменски креираната талент програма, апликантите се обучуваат да почнат кариера како инженери за ИТ-операции и поддршка. Стекнатото знаење во овој сектор им овозможува долготраен кариерен раст и простор за дополнително развивање на експертско […]

Прочитај повеќе