Фактот дека снемува IPv4 адреси не е нов и очигледно е дека се потребни повеќе IP адреси. IPv4 протоколот овозможува само 4 милијарди, но веќе денес на планетата има околу 5,5 милијарди мобилни телефони. На светот му се потребни повеќе  IP адреси, како што беше предвидено уште во 1996 година кога е дизајниран IPv6 протоколот. […]

Прочитај повеќе

Алоцирањето на последните блокови Ipv4 адреси го раздрма ИТ светот. Ова сепак не значи дека повеќе нема да имаме интернет адреси за алоцирање, доделување на IP адреси на уред, туку дека тековната технологија која ни го овозможува нашите Internet Protocol адреси наскоро ќе биде исцрпена. На нејзиното место ќе дојде IPv6, која ќе ни донесе поголем број адреси, последно доделување на истите и подобрување во сигурноста.

Прочитај повеќе