Поодамна пишувавме за тоа како да ги елиминирате здодевните рутини со If by IFTTT, односно како да ги автоматизирате таквите операции преку Workflow за iOS. Ellp е повеќе од истото, но во малку поразлично пакување, а причината поради која сме особени фанови на оваа бесплатна алатка е подобрата интеграција со Windows опкружувањето. Програмот ви дозволува на […]

Прочитај повеќе

Во потрагата по алатки кои би можеле значително да ни ги олеснат или целосно елиминираат здодевните рутини наидовме и на IF, создаден од добро познатиот сервис .If This Then That. If by IFTTT е мала, но исклучително корисна алатка која е заснована врз добро-познатиот принцип за сите љубители на табели и кодови. Имено, IFTTT доаѓа […]

Прочитај повеќе