Интернет е глобален систем на интерконектирани компјутерски мрежи кои доброволно се поврзани помеѓу себе. Но, иако ова технички значи дека нема сопственик, сепак со Интернетот управуваат повеќе поврзани институции. Од инфографикот на ICANN, во кој се објаснува како функционира регулирањето и управувањето на Интернет, ќе забележите дека контролата врз мрежата ја имаат: цивилниот сектор, приватниот […]

Прочитај повеќе

Кириличниот домен би требало да биде позитивно искуство за сите македонски корисници кои имаат потешкотии да се снајдат на интернет, како и алатка која ќе го зачува македонскиот јазик и културното наследство во онлајн и офлајн светот. Интернационалните домени, претставени во 2009-та година, немаат цел да ги заменат досегашните адреси, туку треба да го олеснат […]

Прочитај повеќе

Доменот .мкд е изгласан како кириличната ознака кој најдобро ја претставува Македонија. Регистарот на домени МАРНет ги објави резултатите од двомесечната процедура на прибирање и гласање на предлозите, а .мкд доменот е убедливо прв со 73 отсто, односно со 1.670 гласови од вкупно 2.288. Втор на листата со само 14 отсто беше наставката .мак. Oвој […]

Прочитај повеќе

ICAAN, телото кое управува со интернет имиња и броеви, и го одобри за користење кириличниот .срб домен, со што Србија станува втората земја во светот која ќе користи кирилични домени.

Прочитај повеќе

Започна дебатата за користење на кирилична скрипта наместо латинична за интернет домените откако Димитри Медведев, претседателот на Русија рече дека кириличните домени се важни за зачувување на рускиот јазик. Сега и Бугарија официјално поднесе барање дo Интернет корпорацијата за доделени имиња и броеви (ICANN) за добивање на кириличен домен .бг. Со влегување на Бугарија во […]

Прочитај повеќе