Оние кои чувствуваат одредена монотонија со стандардните начини за прикажување позадини, би можеле да го разбијат таквото чувство со инсталирање Earth Wallpaper Changer. Оваа апликација ги презема моментните слики од Himawari8, сателитот за време кој се наоѓа во геостационарна орбита над Австралија. Најновите слики од планетата Земја можете да наместите автоматски да се преземаат и […]

Прочитај повеќе