Како дел од тековната посветеност на Google во охрабрувањето на жени и малцинства во вклучување во областите на компјутерско инженерство и технологија, Google ги објавува следните стипендии: Google Anita Borg Memorial Scholarship 2012: Europe, the Middle East and Africa; Google Europe Scholarship for Students with Disabilities; Рокот за пријавување за двете стипендии е 01.02.2012 година. […]

Прочитај повеќе

Прирачникот „Како да го направите компјутерот полесен за употреба – пристапни опции во Edubuntu LINUX“ е издаден во рамките на проектот „Лицата со хендикеп се активни граѓани“. Авторите Арангел Ангов и Радмила Стојковска Алексова ги опишуваат пристапните опции во Edubuntu LINUX, кои им овозможуваат на лицата со хендикеп (на пр. со оштетувања на видот, моторни нарушувања, интелектуална попреченост) да го користат овој оперативен систем. Прирачникот го издава фондацијата Метаморфозис, центарот за лица со хендикеп Отворете ги прозорците и Слободен Софтвер Македонија.

Прочитај повеќе