Наидов на добра графика на PPCblog.com која објаснува скоро комплетно како функционира Google, од внесување на терминот кој се пребарува до како интернет пребарувачот ги пребарува сајтовите и детали за неговите дата центри.

Прочитај повеќе