Веб базираниот Тwitter клиент HootSuite во новата верзија 5 додаде доста нови и интересни опции што се одлични не само за индивидуалните корисници, туку и на бизнисите. (мали или големи не е важно, на „интернетс“ сите имаат пристап до корисни алатки).

Прочитај повеќе