Fur.ly е скратувач на линкови, но за разлика од другите кои скратуваат по еден линк, Fur.ly скратува повеќе линкови одеднаш, пример дваесетина, во еден краток линк.

Прочитај повеќе