Управата за јавни приходи воведе анонимно електронско пријавување на мито и корупција, затајување на данок, непрофесионално однесување на даночен службеник…

Прочитај повеќе