Како би изгледало раѓањето на Исус Христос гледано од неговите најблиски, но тоа да се случи денес кога имаме Facebook, Twitter и имејл, за да споделиме информација?

Прочитај повеќе