Eve Online продолжува со неуморно исфрлување бесплатни експанзии во богатиот ММО универзум. Веќе од 24.октомври, капетаните ќе можат да искористат нови технологии за екстракција на ресурси. Eve Online: Lifeblood ќе воведе таканаречени Upwell рафинерии кои ќе го „револуционизираат начинот на кој потрошните ресурси се собираат и процесираат во New Eden“. Новите објекти отвораат сосема нови […]

Прочитај повеќе