Eлектронскиот дневник е бесплатен сервис, проект кој треба да ја подобри комуникацијата меѓу наставниците и родителите, да овозможи едноставен увид на родителите во училишните дневници и оценките на нивните деца, вели Министерството за образование.

Прочитај повеќе