ICANN одобори креирање на .xxx домените наменети за порнографската содржина. Првите .xxx домени ќе се појават во 2011 година и ќе бидат волунтерски.

Прочитај повеќе

На 15 март, пред 25 години во 1985 година беше регистриран symbolics.com, првиот .com домен. Истата година беа регистрирани уште пет .com домени, а во 1997 година беше одбележан и милионитиот .com. Денес, пак, се регистрираат по 668.000 .com домени секој месец.

Прочитај повеќе