Земање белешки знае да биде значително олеснето со нашите паметни направи. Следниве три алатки ќе ви помогнат во исполнување на мисијата за прегледно складирање на важните работи. Notebook, на Zoho, e апликација која ви дозволува да вметнувате визуелно-импозантни насловни страни, и да групирате белешки во еден вид дигитални купчиња кои се расчленуваат на допир. Во […]

Прочитај повеќе