Голем дел од интернет сајтовите во текот на денот, а и во моментот на пишување на овој текст се недостапни или имаат проблеми со прикажување на содржини. Причината е DDoS (Distributed Denial of Service) напад над серверите на DNS компанијата Dyn, која своите услуги ги сумира како оптимизација на „интернет перформансите“ на сајтовите. Сајтови како […]

Прочитај повеќе