Новите веб стандарди се отворени, доверливи, безбедни и ефикасни, вели Apple објавувајќи неколку демонстрации за техничките можности на HTML5, како типографија, разгледување галерија, транзиции, аудио, видео… пример < video > елемент кој може да се манипулира со JavaScript, односно да си додадете свои видео копчиња за контрола кои ќе одговараат на вашиот сајт.

Прочитај повеќе