На барање на МАСИТ, Собранието на Република Северна Македонија го донесе автентичното толкување на член 14 од Законот за данок на додадена вредност. Со автентичното толкување се надминати дилемите околу местото на оданочување за различни ИТ услуги. Местото на оданочување се дефинира според местото на настанување на услугите при што уште со донесувањето на законот […]

Прочитај повеќе

На 15 јануари истекува рокот за регистрација на данокот на додадена вредност за компаниите кои оствариле даночлив промет повисок од 1 милион денари. Управата за јавни приходи објави и „Водич за подобро информирање на физичките лица за данок на додадена вредност“. Водичот веројатно ќе биде од корист за сите кои сè уште не поднеле пријави. […]

Прочитај повеќе

Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ побара од Собранието на Македонија автентично толкување на член 14, став 3, точка 1 и 5 од Законот за данок на додадена вредност. Барањето покрај МАСИТ го поддржа и Меѓународната невладина организација Македонија2025. „Барањето за автентично толкување се јави како потреба врз основа на анализите и сознанијата […]

Прочитај повеќе