Со цел да се истакне CV-то да се препознае меѓу другите, ко-креаторот на Symbian, Дејвид Вуд, заедно со CWJobs.co.uk и тим од инженери и дизајнери го направи првото CV (резиме) користејќи виртуелна компјутерски-генерирана 3D визуелизација. Камерата и апликацијата го препознаваат „дигиталниот слој“ на резимето и го прикажуваат во проширената (аугментирана) реалност на компјутерот.

Прочитај повеќе