Contacts+ е една од подобрите и комплетни апликации организирање на контактит и нивно идентификување со друштвените профили. Апликацијата ги комбинира сите информации од вашите пријатели на друштвените мрежи со кои ќе се поврзете (Google, Facebook, Twitter, WhatsApp и LinkedIn). Можеби ќе се запрашате зошто би ви бил дополнителен менаџер за контакти кој ќе има уште […]

Прочитај повеќе

<Надополнето 05.07.11> Facebook се обидува да ја блокира Friend Exporter апликацијата. За многу корисници можеби оваа апликација нема да работи. </надополнување>

Прочитај повеќе

Покрај малите промени на Gmail интерфејсот како преместување на compose mail и add contact копчињата под трите главни Mail, Contacts и Tasks, Gооgle го подобри Contacts делот каде сега корисниците ќе можат да ги сортираат контактите.

Прочитај повеќе