Jargon.mk е заеднички проект на Netcetera и Mozilla чија цел е и македонскиот јазик да стане дел од „Common Voice“ и кој во иднина ќе може да се користи за machine learning проекти. За креирање на систем кој гласовно се управува потребни се куп податоци кои често не се достапни за помалку застапените јазици. Поради […]

Прочитај повеќе