Clobby е Facebook апликација за комуникација со можност за групен чет. Апликацијата е многу поефикасна од примарниот чет на Facebook. Не само што е на поголем екран и не се појавува на сите отворени Facebook табови, туку можете да разговарате со повеќе пријатели одеднаш.

Прочитај повеќе