Скоро 200 години се поминати од денот кога Томас Џеферсон, еден од татковците на САД, во своето писмо до Ајзак Мекферсон ќе напише: „Оној кој добива идеја од мене, добива упатство без да ме осиромаши, исто како што оној кој од мојата ламба ќе го запали својот оган, добива светлина без да ме затемни мене“.

Прочитај повеќе

Неодамна беше објавена Creative Commons апликација за најпопуларната друштвена мрежа Facebook. Апликацијата ќе им овозможи на корисниците на Facebook да си ги лиценцираат своите дела, пред се фотографии и видеа. Според Facebook правилата, корисникот ги има авторските права на содржината, но истите права врз делата на корисникот ги има и Facebook. Тоа не е за изненадување бидејќи правилата на секоја платформа се исти. Доколку објавите содржина, таа платформа во одредени мерки, ги има правата на истата.

Прочитај повеќе