Giki Zero е веб сајт со едноставен и модерен копцепт чија ултимативна цел е да ви постави неколку прашања и да направи идивидуална проценка за вашето влијание врз природата. За секој чекој, проценката се заснова во зависност од тоа колку се решенијата ефикасни и едноставни за правење. Креативно се нудат алтернативни решенија и предлози за […]

Прочитај повеќе