Google и Netflix соработуваат на опен сорс алатка. Алатката е развиена од Netflix, и е интегрирана во Spinnaker платформата на Netflix. Она што го овозможува Kayenta е навремено известување на проблемите кои може да ги предизвика надградба. Ова се однесува и за софтверска, но и за надградба на инфраструктурата. Алатката проверува дали сервисот се однесува според […]

Прочитај повеќе