Секој седми србин е член на форумот Burek, доколку се спореди нивната бројка на членови според популацијата на Србија. Ова е неверојатно достигнување за деветгодишниот форум каде се информира и дискутира за сите можни теми поврзани со секојдневието во Србија и светот.

Прочитај повеќе