Германскиот Brand Science Institute направи истражување за (не)успехот на поголемиот дел проекти стартувани на друштвените мрежи. Во истражувањето, преставено во долната презентација, се вклучени 560+ застапници на 52 брендови од 12 европски земји.

Прочитај повеќе

Давајќи ни избор, слободен пристап до информации, како и контакт со другите, ИТ може да ни го зголеми чувството на сигурност, личната слобода и моќ и со тоа придонесе кон поголемо задоволство од животот, се вели во истражувањето на BSI, Charted Institute of IT.

Прочитај повеќе