Дисплеите кои се користат за рекламирање, најчесто се направени од диоди, светилки или во случај на фудбалските стадиони ленти кои ротираат. Новиот систем на Breakfast, Flip-Disc, користи дискови кои ротираат и со тоа е овозможена подобра резолуција. Екранот се прави од модуларни елементи што значи дека не е ограничен со димензиите. Секој од елементите доаѓа […]

Прочитај повеќе