Можеби најголемиот проблем на интернет на нештата е постоeњето на куп поврзани уреди чиj софтвер не се надградува. Овие уреди можат да се користат за креирање на бот мрежи, кои потоа се користат во DDoS напади. Интернет на нештата е име кое се користи за куп паметни уреди кои се поврзани на интернет. Ова овозможува […]

Прочитај повеќе