Зарем ве изненадува што два македонски пребарувачи се изгасија бидејќи 58 отсто од нас, македонските интернет корисници, воопшто не користат локални пребарувачи, туку 97 отсто од пребарувањето го правиме преку Google.com?

Прочитај повеќе

Новиот македонски пребарувач Borg.mk направи редизајн, и тоа го мотивираше Наум Спасески а.k.a Номче да направи Firefox додаток за полесно пребарување.

Прочитај повеќе


Borg.мк е нов македонски интернет пребарувач на Игор Трајковски, креаторот на Time.mk. Досега македонското пребарување се сведуваше на Najdi.org.mk и pogodok.com.mk. Но се чини дека каде тие два пребарувачи не успеаваат, Najdi.org.mk е со ограничени извори, Pogodok.com.mк од 01.09.2010 нема да постои веќе, таму Borg.мк успева да понуди нешто интересно.

Прочитај повеќе