<Надополнето:> Apple велИ дека ова истражување си има свои маани. Blaze за ова истражување користеа апликации кои сами ги развиле, наместо оригиналните производи, како на пример Safari, a во извештајот иако ја имаат дадено оваа информација, имаат напишано дека ги користиле предностите што ги има новиот iOS 4.3, како подобрениот Safari со Nitro енџинот. Apple вели дека апликациите кои го имплементираат UIWebView за да овозможат функции за „сурфање“ како што направиле Blaze, не ги користат подобрувањата до новиот iOS 4.3, и дека тоа можеби е причина за толку високата разлика.

Прочитај повеќе