Често се случува да треба да споделуваме одредени линкови. Проблемот кај повеќето од нив е тоа што се исклучително долги. При споделување линкови со кирилична поддршка се случува финалниот резултат да е редови и редови од бројни знаци и симболи, збунувачко множество за кое ќе ви треба еден час и два лексилиуми доколку пробате рачно […]

Прочитај повеќе

Скратувачот на линкови Bit.ly овозможи собирање неколку линкови во едно „купче“, што ќе помогне да споделите колекција линкови со еден линк.

Прочитај повеќе

Скратувачот на линкови Bit.ly додаде опција да може скратен линк да се претвори во QR код само додавајќи .qr на крај на линкот. Пример, http://bit.ly/1ueAof.qr .

Прочитај повеќе