Технологијата која денес е достапна може значително да им го олесни животот на луѓето кои поради незгода или од раѓање имаат некој недостаток. Бионичките раце се поблиску до природните раце, но без сомневање наскоро ќе станат и подобри.  Најверојатно ќе се отворат и етички прашања, на пример дали вештачките раце треба да се прават подобри […]

Прочитај повеќе

Фондацијата Linux ја објави својата соработка со OpenBEL за платформа со слободен код која ќе се користи за споделување на научни податоци. OpenBEL стои зад „Open Biological Expression Language“, јазик кој се користи помеѓу научниците за претставување на научните откритија во форма која може да се пресметува. Фондацијата која има големо искуство во создавање, водење […]

Прочитај повеќе

Тим биоинженери од Стендфорд универзитетот направија реална Pac-mecium игра, во која корисниците можат да контролираа едноклеточните микроорганизми со обичен гејминг џоистик кој ја „контролира поларностa на слабо електрично поло кое е врз течната комора, што влијае врз движењето на парамециумот”.

Прочитај повеќе