Последен тренд меѓу биохакерите е инсталирањето на LED диоди под кожа, кои ќе бидат своевидна имитација на осветлувањето кое го прават животните во природата. Новите модифицирани чипови се наводно безбедни за инсталирање во луѓе, што им дава можност на биохакерите да ја постигнат својата цел – да се претворат во идните луѓе, своевидни киборзи. Имплантот […]

Прочитај повеќе