Порано, видео игрите доаѓаа во огромни кутии. Беше вистинско доживување да се прави колекција од нив. Сега, размезени од предностите на дигиталната дистрибуција, големите кутии се вистинска реткост, првенствено резервирана за колекционерските изданија. Доколку сакате да се навратите во времето и да видите во какви сè кутии биле испорачувани видео игрите, тогаш посетете го следниот […]

Прочитај повеќе