BitMate е BitTorrent клиент е наменет за да ја ги зголеми перформансите на хостови со конекции со слаб проток. Тоа не го прави на штета на другите клиенти и може да ја зголеми моќта за симнување до 70%, а на качување до 100 отсто. Иако битторент технологијата најчесто се врзува со пиратеријата, тоа што е интересно со овој проект го финансира владата на САД, за да им помогне на земјите од третиот свет кои имаат слаб интернет. Проектот го работат истражувачи од MIT.

Прочитај повеќе

Семос Едукација од 7 февруари ќе стартува оnline обука за Java, Мicrosoft и Cisco, наменето за луѓе кои не се од Скопје. На слушателот му е потребно веб камера за да го следи предавањето и микрофон доколку сака да постави прашање.

Прочитај повеќе