DB Tool е нова апликација изработена од Стефан Костоски. Апликацијата овозможува едноставно пребарување низ базите на податоци. Апликацијaта е направена со Xamarin технологија и е достапна за сите мобилни платформи и за Windows десктоп. Станува збор за малечка апликација која засега поддржува единствено MSSQL и MySQL и единствено „select query“. Г. Костоски се надева дека […]

Прочитај повеќе

Воведување, развивање и одржување на систем за интероперабилност на регистрите и базите на податоци меѓу државните институции, e проектот на Министерството за информатичко општество (МИО). Интероперабилност значи администрациите да бидат поврзани меѓу себе и да си разменуваат податоци по електронски пат.

Прочитај повеќе