Детектирањето на корисници кои користат AdBlock можеби е против-законско. Според Александер Ханиф oд Тhink Privacy Inc., сајтовите кои детектираат „ad blocker“ софтвер го нарушуваат правото на приватност на корисниците, и наскоро оваа пракса ќе ја изнесе пред суд. Писмото кое го сподели г. Ханиф изгледа дека потекнува од Европската комисија, и датира од крајот на […]

Прочитај повеќе