Во 1843 година немало компјутери, но тоа не ја спречило талентираната математичарка Ада Лавлејс да биде препознаена како прв програмер. Ада Лавлејс е идеен креатор на првиот компјутер. Компјутерот не само што можел да прави пресметки, туку и да креира алгербарски модели. За жал, овој компјутер никогаш не е направен, но Лавлејс е првиот човек […]

Прочитај повеќе