Нова подобрена верзија на бионички раце ќе им помогне на луѓето со ампутирани екстремитети да имаат подобра интеракција со светот. На новата верзија работат два тима едниот од САД, а другиот од Европа, кои сакаат да им овозможат на корисниците да имаат делумен осет на допир со што ќе можат да управуваат со стисокот на […]

Прочитај повеќе