Владата го одобри, и сега е ред на Собранието да го прифати Предлог-Законот за управување со отпадна електрична и електронска опрема, односно оваа регулатива ќе треба да се справи со е-отпадот, со старите и неупотребливи компјутери, телевизори, шпорети… Според проценките на Министерството за животна средина, во 2009-та се генерирани околу 12.000 тони отпад од електрична […]

Прочитај повеќе