Следниов текст е дел од истражувањето на тема: .мк сајбер инфраструктура – Отстранување на национална сајбер закана, реализирано од страна на Ѓоко Крстиќ од лабораторијата за истражување на ИКТ безбедност ZeroScience Lab. Во слободно време сакам да правам истражување на IoT/IIoT/AIoT уреди. Тоа подразбира и користење на Shodan (shodan.io) алатката која служи за барање на изложени мрежни […]

Прочитај повеќе

neoCloud, е нова cloud computing услуга со која Neocom и Neotel сакаат да им понудат „сопствен виртуелен податочен центар без инвестиции во хардевер“ на сите компании кои тоа им е потребно. Neocom вели дека „virtual data center“ или vDC услугата е наменета за компании и поединици кои „ќе можат да се фокусираат на примарните бизнис […]

Прочитај повеќе