Интернетот ќе биде библиотека од која роботите ќе учат најразлични вештини од интернет. Нов проект Robo Brain, сличен на претходно претставениот Robo Earth, го зголемува своето знаење од податоците кои се достапни на глобалната мрежа. Robo Brain е криран во соработка на универзитетите Cornell, Brown, Stanford и California, а поддршка за проектот доаѓа и од […]

Прочитај повеќе