Министерството за финансии на Република Македонија го организира својот прв хакатон. Настанот е во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој. За победничките решенија на хакатонот е обезбеден и награден фонд од 1,5 милиони денари. Секако цел на иновациите и решенијата на учесниците ќе биде финансискиот сектор. „Настанот ќе опфати креација на три софтверски и мултимедијални […]

Прочитај повеќе

Физичките лица кои неовластено тргуваат или вложуваат преку Интернет во хартии од вредност на странски пазари би можеле да се соочат со високи казни, предупредуваат Министерството за финансии и Народна банка на Република Македонија. Институциите велат дека Законот за девизно работење им забранува на физичките лица да вложуваат во акции, обврзници и други инструменти на […]

Прочитај повеќе