Видеоигрите често ги обвинуваат за лошо влијание, најчесто врз младите, а обвинувањата најчесто се во насока на зголемена агресивност или недостаток на внимание, но анализата која ја презентира BBC, уште еднаш покажува дека не сите истражувања се точни. Што се однесува до повишената агресија, дел од истражувањата покажуваат дека гејмерите имаат четири отсто повисока агресија, […]

Прочитај повеќе

Oculus Rift нема само да се користи за играње или гледање на филмови. Неговата можеби најинтересна и корисна примена ќе биде како тренинг алатка. Фондацијата Мoveo ја финансираше првата 3Д операција која ќе биде од огромна помош на студентите по медицина. Најпрво на Декарт универзитетот во Париз со две синхорнизирани GoPro-камери поставени на главата на […]

Прочитај повеќе