Иноваторот Дин Кејман, креатор на роботска протетичка рака Luke, но и на куп други помошни уреди кои им помагаат на пациентите со најразлични проблеми, во интервју со американската новинарка Кати Корик зборуваше за предизвиците со кои се сретна неговиот тим при креирањето на првата роботска рака. „Наместо да им дадеме метална кука со која неможат […]

Прочитај повеќе