Германија размислува да започне да го третира Google како комунална компанија, односно како електростопанство, водовот и сличните компании. Таквото категоризирање значи дека компанијата ќе биде под „лупа“ на регулаторна комисија за да се избегне злоупотреба на доминантниот удел на пазарот. Документот од Bundeskartellamt регулатор кој се грижи за заштита на конкуренцијата, предупреди дека доколку гигантот […]

Прочитај повеќе