Кодирањето можеби е една од најважните вештини мора да ги познавате денес, иако за добар дел од луѓето програмирањето останува енигма. Дел од проблемот е што едукацијата останува сложена за новите „ученици“ кои немаат никакво претходно искуство. За да го реши тоа, Џон Дакет ја издаде книгата JavaScript & JQuery, која е наменета за сите, […]

Прочитај повеќе