Дата центрите на Google се можеби најдобрите во светот, и не само што се ефикасни при користењето на електричната енергија, туку стануваат и попаметни кога е во прашање следењето на квалитетот на размена на топлината во ладилниците, објаснува Google во блог пост. Google за своите дата центри има PUE од 1.12. PUE го претставува односот […]

Прочитај повеќе